Przedszkole zatrudnia nauczycielki wychowania przedszkolnego z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu.